Med utveckling och produktion i samma hus finns de allra bästa kompetens att tillgå när produktunika testutrustningar ska utvecklas.
Vill du vara med och konstruera dessa samt påverka produkternas testbarhet under projektets gång, så läs mer här.